Wie ben ik?

Alles Kidz is in 2007 opgericht door Renske Luijten-Venmans. Ik ben mama van twee bijzondere tieners. En ben orthopedagoog & schoolpsycholoog i.o. Ik houd me graag bezig met het begeleiden, coachen, onderzoeken en onderwijzen van jong & oud.

Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen; specialisatie Gezin en Gedrag met diagnostiek-aantekening. In 2009 heb ik de opleiding Master SEN Autisme-Specialist afgerond. En heb inmiddels veel ervaring opgedaan als het gaat om kinderen & jongeren met (vermoeden van) hoogbegaafdheid.

Beroepscode

Ik ben als orthopedagoog aangesloten bij de NVO (Nederlandse vereniging Orthopedagogen) en het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) zo gebonden aan de beroepscode van de NVO en NIP. Deze kun je nalezen op de website van de NVO www.NVO.nl & NIP www.psynip.nl

Werkervaring:

  • Groepsleerkracht in het speciaal basisonderwijs
  • Orthopedagoog in het speciaal basisonderwijs
  • (Preventief) ambulant begeleider Cluster 4
  • Autisme Specialist bij Autisme Steunpunt ZO-Brabant
  • Behandelcoördinator Speltherapie & Training voor kinderen met ESM (Ernstige Spraaktaal Moeilijkheden) Koninklijke Kentalis
  • Docent KOP-opleiding Fontys Leraren Opleiding Tilburg
  • Orthopedagoog bij Samenwerkingsverband VO Eindhoven & Kempenland
  • Projectleider Hoogbegaafd bij Samenwerkingsverband VO Eindhoven & Kempenland


 
 

Wat is schoolpsychologie?

De schoolpsycholoog is een psycholoog die experts in alles wat draait rondom het functioneren van leerlingen. Het gaat daarbij om alle leerlingen, dus niet alleen de leerlinge die opvallen door hun gedrag. het gaat om het leren van leerlingen en de omgang met anderen. Om het functioneren van leerlingen te optimaliseren werk ik direct en indirect met alle betrokkenen op en bij school.


Op individueel niveau zijn dat de leerling zelf, zijn of haar ouders/verzorgers, andere leerlingen, de docent en ander onderwijsondersteunend personeel.

Op groepsniveau zijn dat ouders als groep, de schoolklas, het lerarenteam, begeleiders en ondersteuners als groep.

Op overkoepelend niveau is dat het schoolbestuur, het samenwerkingsverband, de directie en de maatschappelijke groepen die bij leerlingen of school betrokken zijn.

De huidige wetgeving rondom passend onderwijs onderstreept het belang van begeleiding door psychologen en orthopedagogen in het onderwijs. Onderwijs richt zich immers meer en meer op de integratie van leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. Van scholen wordt in toenemende mate verwacht dat zij leerlingen ongeacht hun achtergrond en ontwikkeling een plek kunnen bieden waar ze zich optimaal kunnen ontplooien.

Een greep uit het aanbod

 

Onderzoek

Handelingsgerichte diagnostiek, onderzoek om de ontwikkeling optimaal te kunnen te stimuleren.

 

Kindercoaching -

Begeleiding

Begeleiding kan individueel ingezet worden waardoor, maar kan ook gericht worden op het gezin.

 

Psycho-educatie

Samen kijken we hoe jij in elkaar steekt, wat maakt jou zo uniek. Ook kijken we samen hoe jouw omgeving op jou reageert. Je hebt zelf de regie over je leven.

Ook voor ouders; wat maakt jullie kind zo bijzonder en hoe kun je daar het beste op reageren.

 

Opvoedcoaching

Opvoeden is niet altijd makkelijk, samen er over praten kan fijn zijn. Als ouders moet je ook goed voor jezelf zorgen, maar hoe doe je dat? We gaan samen op zoek naar de antwoorden op de opvoedvragen.

 

Neem contact op

 
Renske Luijten-Venmans
Mierlo
06-26770190
renske@alleskidz.net
 
 

Meer weten?

 

Naast mijn praktijk als orthopedagoog heb ik ook een coaching en counseling praktijk Chiaro; Heldere coaching. Neem gerust een kijkje: www.chiarocoachingcounseling.eu

Kvk: 17 21 32 06

NVO-nummer : 7930

NIP-nummer: 230845

Voor een stageplaats is mijn praktijk te kleinschalig.